دندانپزشکی

آشنایی با موضوع دندانپزشکی،جراحی دهان و پزشکی

بسیاری از مردم در مورد تخصص‌ های دندانپزشکی ابهاماتی برایشان به وجود می آید و معمولا آن طور که تخصص‌های پزشکی برای مردم جا افتاده است در مورد تخصص‌ های دندانپزشکی اطلاعات کافی در سطح جامعه وجود ندارد. دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر است که عنوان این رشته را دهان‌پزشکی گذاشت . از جمله تخصص های دندانپزشکی، جراحی دهان و فک و صورت است که طیف وسیعی از بیماری‌ها، صدمات و نقوص سر و صورت و فک و گردن و طاق جمجمه، چه بافت نرم و چه بافت سخت ناحیهٔ دهان و فک و صورت را اصلاح می نماید.

دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان می پردازد.واز همین رو شاید بهتر است که عنوان این رشته را دهان پزشکی گذاشت.درگذشته دندان پزشکی را مساوی با دندانسازی می دانستند.اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است.رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان را آموزش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید